Protokoll för korrektioner.

En blommande familj. Widget överst. Ta bort frågetecknet.
Att sätta ett blad. Texten grön. Gör den svart.