ORKIDÉER NÄRA OCH HEMMA.

ORKIDÉER I NATUR OCh TRÄDGÅRD. ETT PAR SOMMARTIPS

 

KRETA 1.  NATURSTYCKE.

Ophrys italica.  Borstnycklar.

Det var om våren. Vi körde från Rethymnon upp i bergen med en karta vi fått Svenska orkidésällskapet. Det gällde ofrys, släktingar till vårt eget flugblomster.
Till  fots ut i terrängen.
Orkidéerna blommade för fullt på ängar och sluttningar, bland gräs  och småbuskar och andra blommande arter.
På bilden. I mitten den ljuva Orchis italica, ljusrosa, omgiven av andra orkidéer, främst Serapias.
Italicans svenska namn är borstnycklar. Eller ”Den nakne mannen,” efter formen på blommornas läppar. Som på en barnteckning.
På andra sidan höjden hittade vi vad vi egentligen letade efter: Kretas mest berömda orkidé.  Flugblomster.

KRETA  2.  MIMIKRY.

Flugblomster. Ophrys spec.

 

Vi känner inte arten men vi tycker att detta är det mest lyckade försöket av en blomma att likna en fluga. Den har många att tävla med, det finns över 140 olika arter av  Ophrys, alla under  namnet flugblomster.
Som alltid är flugan en hona som lockar en särskild art av pollinerare, ett bi, genom sin förklädnad.
Av motsatt kön.
Endast hannar gör sg besvär.
Som så ofta är sex med i spelet.

 

KRETA 3.  MIMIKRY.

Flugblomster. Ophrys insectifera.

Vad är det vi ser här?Jo, två skalbaggar som sitter och äter på var sin liten blomma.
Vi ser fel. Här finns ingen skalbagge. Allt tillhör blomman. Det är så den är bygd,  en typisk ofrys. Så att den ser ut som något annat. I det här fallet härmar den en typisk fluga från trakten. En hona.
Vad vi ser är en fälla för att locka till sig  ofrys. Hannar.
Det kallas MIMIKRY. Ordet betyder förklädnad, härmning.
När den rätta arten av ofrys, en hanne,  kommer flygande över blomsterängen, får han plötsligt syn på något han längtar efter. En hona av samma art. Ingen tvekan. Han landar på henne, omfamnar henne och börjar para sig med henne.
Förgäves förstås. Det är ju ingen flughona. Det är en blomma.
Men långt ifrån meningslöst. Här har naturen sin egen mening. Honan blir befruktad. Hannen släpper ifrån sig pollen som han fått på sig vid andra besök hos andra flugblomster. Blomman blir befruktad.
Vad får hannen i gengäld?  Ingenting.
Stackare. Inbillat nöje.

Två kommentarer:
1.  Ophrys delas in i två kategorier beroende på hannens ställning vid parningen. Huvudet upp eller huvudet ner.
2. Ophrys insectifera, flugblomster, växer inte bara i Medehavsområdet utan också på Öland och Gotland. Riklig tillgång,  sägs det.

KRETA  4.  MIMIMKRY

Biblomster.  Ophrys apifera.  ( Apis = bi).

Av Kretas alla ofrys är denna den mest färggranna. Vi har aldrig lyckats få syn på det lokala bi som den avbildar, men ser vi något gulbrunrött som surrar fram i luften så vet vi.
Detta är biet som blomman blir uppvaktad av med naturens alla kärleksomsorger.
Men det är inte bara utseendet som bi-blomsterhannen faller för. Också för doften.
Doften ingår i begreppet mimikryDet lär till och med vara så att doften hos någon ofrys-art överträffar den livs levande honans i intensitet.
Men en sak är säker. Hannen är lurad.
För här finns ingen  biblomsterhona. Bara en blomma som härmar ett bi.  Och som lyckas fullt ut. Den använder sig nämligen av hannen som en flygande budbärare. Han bär med sig mängder av pollen. Allt för artens fortplantning.
Det finns långt över 100 vilda arter av ofrys. Varav 30 på Kreta.  Alla ser de ut som någon insekt. Varje art har sin speciella insektsart som den avbildar. Och doft som den efterliknar.

MÖN.  DANMARK. PÅ BLOMSTERÄNGEN.

Platanthera bifolia. Nattviol.

Den mest kända och älskade orkidén i den nordiska naturen. Här i ädelt sällskap av ängens alla blommor.
Den blå är klipplin, Linum austriacum. Den röda är esparsett, Onobrychis vicifolia. Och så gräs av olika slag.
Ändå är det en annan sida av nattviolen som är den största upplevelsen när man vandrar på någon av Möns ängar nattetid.
Doften.
Den ljuvligaste av alla blomdofter.
Vi minns från vår barndom hur man plockade små buketter av nattviol och satte i vas därhemma. Det går inte mer. Alla orkidéer är  fridlysta sedan länge.

Orchis purpurea. Stornycklar.

Ståtligast av Möns orkidéer. Kan bli över metern hög. En typiskt kalkälskande orkidé. Mön är egentligen en enda gigantisk kalkklippa , perfekt miljö för kalkälskande orkidéer.

Dactylhoriza majlis.  Majnycklar.

Man träffar på orkidéer nästan överallt när man vandrar runt på Mön. På ängarna, i lunderna. Hela ön är en välskött naturpark  med inslag av gamla traditioner, manuell röjning av skogsbetståndet och gammaldags kor på grönbete.


BÅRSLÖV. SVERIGE.  
ÄNGENS  ALLA BLOMMOR.

Prästkrage, blåklint och vallmo.
Efter alla raffinerade orkidéer vill vi som omväxling visa den största blomsterprakt som vi någonsin har sett i våra egna trakter.
Av alldeles vanliga ängsblommor. Och de mest traditionella av alla:
prästkrage, blåklint och vallmo.
Fast de är inte så vanliga numera, sedan det moderna  jordbruket   lyckats rensa bort dem från sina marker. För effektivitetens skull förstås. Ogräs.
Denna enastående blomsterprakt är förstås unik. Vi hittade ängen för
 några år sedan där motorvägen delar sig mot Stockholm i norr  och Helsingborg i väster. Den var inte ett resultat av enbart naturens egna krafter. Utan av en grundlig jordbearbetning och mängder med blomsterfrön sådda av kommunen.
För bara  en enda säsong.
Men så underbart gjort.

FREDRIKSDAL. SVERIGE. SLÅTTERÄNG ENS ALLA BLOMMOR.

Också en äng översållad med blommor men en milt leende idyll av naturens egna blyga arter och långt ifrån den röd-blå-vita blomsterängen här ovan. En skillnad som mellan poesi och reklam.
Detta är en traditionell slåtteräng. Sällsynt nuförtiden, men en odlingsform som funnits i århundraden. Ett stycke mark som man lät växa ifred under hela säsongen och sedan skördade som foder åt  djurens  under vintern.
Denna slåtteräng hittade vi i  Fredriksdals trädgårdar.  Så ser den ut naturens egen skönhet under midsommar, förstärkt av Kerstin som plockar blommor för majstången.
Ändå är ängen inte så mycket äkta natur.som den ser ut för. Den är ett demonstrationsexemplar. anlagd av skickliga botanister.  Fredriksdal i Helsingborg är ett museum med många ämnen men inte minst en stor botanisk trädgård som handlar om våra egna svenska växter.
Förbjudet att beträda ängen utan tillstånd. Som Kerstin förstås har.