Cocos nucifera

 

 

<center><a href=””></a>

<a href=”http://www.photoplant.se/wp-content/uploads/2022/05/Codonanthe-myrbo-ratt.jpg”>

<img src=”http://www.photoplant.se/wp-content/uploads/2022/05/Codonanthe-myrbo-ratt.jpg” height=170 width=”120″>
</a>
</center>
<br>
Myrranka. Det egendomliga namnet har sin förklaring i att planten lever i symbios med myror, d.v.s. myrorna skyddar planten och angriper den som kommer för nära. I gengäld bjuder myreranken på nektar. Myrorna bygger bon i träden och dessa är ofta täckta av myrerankeplanter.
<br>
<br>
<br>